BEHANDLING – Vitalker

Ett komplett utbud av viktiga produkter för hårvårdspersonalen, utvecklad enligt modernaste tekniker.